Rain Wonder Trip (Shokai Genteiban)

RAIN WONDER TRIP (้™ๅฎš็‰ˆ)
PublisherNamco Bandai Games
GenreMiscellaneous ยป General
LanguageEnglish - Japanese - Korean
SourceUMD
CRC32D1A516CC
Archive size1.43 GB
Filenamecvn-rwt.xxx
UMD Version 1.03
Extra Info correct dump!
Region Duplicates
0554UMDJPRain_Wonder_Trip_JPN_PSP-CaravanULJS-000722006-08-141.57 GBNFO
0599UMDJPRain_Wonder_Trip_JPN_READNFO_PSP-BAHAMUTULJS-000732006-09-091.57 GBNFO
3007UMDKORain_Wonder_Trip_KOR_PSP-GooglecusULKS-460912012-10-061.57 GBNFO
Description 

This collectible item for fans of Korean pop act Rain features games and other interactive elements as well as video and pictures of the singer. The game also comes packed with five pose cards of Rain.

Limited Edition features five additional Rain cards (in addition to the five standard to the game) and a PSP system stand.

Screenshots (12)
 
Video